De natuurwaarde van het gebied

paddenpoel
Het Prinsenlaantje loopt door een uiterst waardevol gebied, dat zich bevindt op de overgang tussen de droge, hooggelegen zandgronden van de Utrechtse heuvelrug in het oosten en de natte, laaggelegen veengebieden van de polders Achttienhoven en Westbroek in het westen. In een dergelijk overgangsgebied is een ruime gradiƫnt voorhanden van droog naar nat, van voedselarm naar voedselrijk, met op vele plaatsen kwelplekken waar het schone afstromende water omhoogkomt. In een dergelijk gevarieerd gebied komen erg veel soorten planten en dieren voor, die elk weer andere eisen stellen aan hun leefomgeving. Dit wordt nog versterkt in het gebied doordat het een kleinschalig, agrarisch landschap is met veel kleine landschapselementen zoals bosjes, houtsingels, drassige slootkanten, drinkpoelen, etc. Daarom leven er in het gebied rondom het Prinsenlaantje allerlei zeldzame, kwetsbare en beschermde dieren en planten die samen een bijzondere levensgemeenschap vormen.