Actuele ontwikkelingen
Mogelijke plaats windmolens
Blik vanaf het Vuurschepad in Maartensdijk naar de A27. Dit gebied is één van de locaties waar mogelijk windmolens komen te staan.

Windmolens bij Maartensdijk:
Gemeente De Bilt in lastig parket

In de Vierklank van 21 december stond een groot verhaal waarin onze stichting de problemen aan de orde stelde waarmee de gemeente De Bilt kampt op het gebied van windenergie. Op de eerste plaats omdat de twee locaties die men op het oog had voor windmolens langs de A27 afvallen vanwege de nabijheid van het vliegveld Hilversum. Er mag er op die plekken maar tot 100 meter tiphoogte gebouwd worden. En molens van die beperkte hoogte leveren te weinig energie op. Ten tweede omdat er steeds meer onderzoek wordt gedaan waaruit blijkt dat windturbines ernstige hinder, en zelfs gezondheidsschade opleveren voor omwonenden. (Zie elders in deze nieuwsbrief.) Wij hebben B&W en gemeenteraad van De Bilt daar eerder al op gewezen, maar met uitzondering van Forza is er nooit één reactie op gekomen. Lees hier het artikel in de Vierklank

Meer nieuws op onze Facebook-pagina

zonnepark

Voorstel SBP voor locaties zonneparken

De gemeente De Bilt is op zoek naar locaties voor zonnevelden. Groenekans Landschap en BENG stellen een zonneveld voor langs de A27 (oostzijde) tussen Groenekan en de Nieuwe Weteringseweg. SBP is zeker – onder voorwaarden – voorstander van zonnevelden en draagt nog twee mogelijke locaties aan. Lees hierover in de nieuwsbrief van juni 2022.

Lees meer