Historie van het Prinsenlaantje.

Oude kaart Kaart uit 1696

Het Prinsenlaantje wordt al getekend op de oudst bekende kaart uit 1696 van het gebied rondom Maartensdijk- toen nog Oostveen geheten. Het is een verbindingsweg tussen de dijk van Maartensdijk en de huizen Beuken Burgh en Bogaerts Burgh, die ten zuiden van de Nieuwe Wetering lagen. Deze beide huizen waren omgeven door bos.
Het laantje werd getekend als een dubbele rij bomen, waaruit je kunt afleiden dat het een echte laan moet zijn geweest, met markante oude bomen. Het laantje wordt onderbroken door een stuk bos: het Ridder Bos. Waarschijnlijk heeft hier toen al een boerderij gestaan. Op deze plaats is later de boerderij Ridderhofstad gebouwd, die in 1978 na stormschade is afgebroken.
Het Prinsenlaantje heeft niet altijd deze naam gehad. In 1872 heette het de Weg van Utrecht ( tenslotte kun je over het prinsenlaantje naar Utrecht reizen), in 1927 de Quarles van Uffordlaan (naar de eigenaar van het landgoed Beukenburg waar boerderij en laantje tot 1953 onderdeel van waren) en tenslotte de huidige naam Prinsenlaan (naar de bewoners van de boerderij, de gebroeders Van't Princenhof). De gebroeders Van't Princenhof werden in het dorp "de prinsjes"genoemd.(17-12-1992 Vierklank, K.Kolenbrander en H. Stevens)
Ook werd het wel in de volksmond het 'geboortelaantje' genoemd , omdat bij bevallingen de dokter uit Maartensdijk hier door reed naar de Nieuwe Weteringseweg (11-12-1991,Vierklank, K.Kolenbrander en H. Stevens) en (21-05-2008 Vierklank, K.Kolenbrander)

Het landschap rondom het Prinsenlaantje

Het landschap rondom het Prinsenlaantje is een half open weilandgebied, met lange smalle kavels, die oorspronkelijk overal gescheiden werden door houtsingels met veel elzen. De lange kavels zijn ontstaan doordat er veen is afgegraven in de gouden eeuw ten behoeve van de kachels van de sterk groeiende stad Amsterdam. Van deze elzensingels is in de loop van de jaren veel verdwenen. Volgens oude kaarten was er rond 1885 ongeveer 145 kilometer houtsingel, die als veekering diende. Doordat er in het gebied kleinschalige boerenbedrijven bestaan, zijn er restanten van deze singels bewaard gebleven, meestal nabij de boerderijen.

slagenlandschap
Slagenlandschap

Het gebied ten oosten van het Prinsenlaantje heeft nog de best bewaard gebleven singels, waarvan er enkele goed onderhouden worden. Hier en daar zijn knotwilgen bijgeplant, waardoor de singels weer wat oorspronkelijk karakter terugkrijgen. Langs het Prinsenlaantje, dat in wezen bestaat uit twee forse houtsingels, is ongeveer 10 jaar geleden een aantal drinkpoelen aangelegd om de aanwezige padden, ringslangen en watersalamanders weer wat leefruimte te geven. Op een kaart uit 1940 is nog goed te zien dat in die tijd alle kavels nog singelgrenzen hadden.